Jak zamontować drzwi?

Kategoria: Blog, Dodane przez: Przemyslaw Mucha, 20 stycznia, 2022

Pierwsze montaże drzwi zewnętrznych mogą okazać się wyzwaniem. A przecież drzwi zewnętrzne są wizytówką domu, to też muszą zostać prawidłowo osadzone. Zatem, aby wykonać swoją pracę należycie, niezbędnym elementem są nie tylko narzędzia, ale i wiedza. Nie mniej ważne jest też doświadczenie, dlatego jeśli jeszcze wystarczająco go nie posiadasz – skorzystaj z naszej wiedzy zawartej w poniższym artykule.

Na co należy zwrócić uwagę przed montażem drzwi zewnętrznych?

 

Odpowiednie zamontowane drzwi zewnętrzne gwarantują domownikom bezpieczeństwo, a także akustyczny i cieplny komfort. Co więcej, powodują, że drzwi zamykają i otwierają się lekko i bezgłośnie.

Co zatem zrobić, aby tak było? Z pewnością należy odpowiednio przygotować się do montażu drzwi i wziąć pod uwagę poniższe aspekty:

1) Otwór montażowy: powinien być prosty, spójny i zagruntowany.

2) Przekładka termiczna pod progiem: dobrze ją zastosować, gdyż taka praktyka pomaga uniknąć mostka termicznego. Przekładka termiczna może być systemowa lub wykonana z innego, uniwersalnego, odpowiednio twardego materiału izolacyjnego (przykładem jest styrodur).
3) Sprawdzenie towaru: przed montażem drzwi montażysta zobligowany jest do sprawdzenia towaru pod względem zamówienia (model, kolor, kierunek itp.) oraz jakości (czy spełnia jego wymagania).
4) Zabezpieczenie miejsca montażu: jest to istotne, zwłaszcza przy wymianie drzwi w zamieszkałym już obiekcie.

5) Jeśli drzwi posiadają ościeżnicę pustą w środku…: warto dzień wcześniej zapianować ją na równo z krawędziami. Ułatwi to znacznie późniejszy montaż, a także uchroni przed powstawaniem pęcherzy powietrza (tak się dzieje, gdy wtryskujemy pianę za jednym momentem)

6) Jeśli drzwi są nieuzbrojone w okucia…: warto to również zrobić dzień wcześniej w warunkach warsztatowych. Uchroni nas to przed ewentualnymi uszkodzeniami drzwi na budowie, gdzie jak wiemy – warunki bywają trudne.

Na co zwracać uwagę podczas montażu drzwi zewnętrznych? Jakich zasad przestrzegać?

 

Montażu dokonujemy zgodnie ze sztuką budowlaną, i oczywiście, po zapoznaniu się z kartą gwarancyjną. Najpierw uzbrajamy drzwi we wszystkie akcesoria, następnie ustawiamy ościeżnicę w otworze i klinujemy ją. Od strony zawiasowej ustawiamy piony, dyblujemy i ustawiamy poziom górnej belki. Tą samą czynność z kolei powtarzamy od strony zamkowej.

W kolejnym kroku wieszamy skrzydło i regulujemy wszędzie tam, gdzie wymagane są piony i poziomy. Jedynie od strony zamkowej w miarę konieczności pion możemy dostosować do skrzydła.

Po ustawieniu i sprawdzeniu działania zamków przechodzimy do pianowania*. Następnie czekamy do wyschnięcia piany lub betonu, jeśli do montażu jest zalecany właśnie taki materiał. Po wyschnięciu materiału izolacyjnego zbieramy jego nadmiar i zabezpieczamy przed czynnikami zewnętrznymi (obrabiamy go w sposób niedostępny dla czynników zewnętrznych). Trzeba pamiętać, że piana jest materiałem izolacyjnym i nie zastępuje dybli czy kołków montażowych. Piana zwyczajnie izoluje i nie przenosi obciążeń.

I na koniec ważna uwaga – przy ciepłym montażu postępujemy podobnie. Jedyną zmienną jest tylko przyklejenie taśm izolacyjnych od zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia.

Trzeba też pamiętać, by stosować sprawdzone i dobrej jakości materiały. To z pewnością usprawni i przyspieszy montaż.

 

*pamiętaj o tym, by przed przystąpieniem do pianowania zwilżyć element ościeżnicy i ściany poprzez zroszenie go wodą za pomocą rozpylacza

sprawdź najnowszy katalog drzwi zewnętrznych

Montaż drzwi zewnętrznych – instrukcja krok po kroku

 

Skoro już wiesz, na jakie kwestie zwrócić uwagę przed montażem i jakich reguł przestrzegać w trakcie montażu – czas na podsumowanie. Prześledź uważnie nasz instruktaż i korzystaj z niego tak często, aż wszystkie kroki nie zapadną w pamięć:

1) Złóż ościeżnicę i umieść ją w odpowiednio przygotowanym otworze.

Pamiętaj jednak, że otwór, w którym mają zostać zamontowane drzwi, może mieć różne właściwości w zależności od rodzaju ściany. Oznacza to, że ościeżnica powinna być osadzona inaczej w ścianie jednowarstwowej, dwuwarstwowej i trójwarstwowej. Jest to związane z odmiennymi rozkładami temperatur w różnych typach ścian.

W teorii przyjmuje się, że oś symetrii przekroju ramy powinna znajdować się tam, gdzie przy temperaturze -15°C w ścianie panuje temperatura neutralna 0°C. W praktyce oznacza to, że:

  • w ścianach jednowarstwowych – ościeżnicę lokujemy mniej więcej pośrodku muru,
  • w ścianach dwuwarstwowych – ościeżnicę osadzamy blisko zewnętrznej krawędzi ściany (drzwi montuje się, licując je ze ścianą zewnętrzną),
  • w ścianach trójwarstwowych – ościeżnica powinna znajdować się na wysokości warstwy izolacyjnej (warstwy ocieplenia).

Ościeżnicę należy unieruchomić w miejscu montażu, używając do tego drewnianych lub plastikowych klinów.

2) Sprawdź pion i poziom ościeżnicy.

Gdy okażą się prawidłowe, możesz wywiercić otwory w ścianie, przez istniejące otwory w ościeżnicy.

3) Włóż kołki w otwory i wkręć śruby.

Pamiętaj, by stosować różnego rodzaju kołki czy dyble w zależności od rodzaju materiału, w którym je montujesz. Wbij kołki w każdy otwór systemowy znajdujący się w ościeżnicy.

4) Pomiędzy pionami umieść rozpory montażowe lub jeśli ich brak, dotnij elementy z kantówki drewnianej na odpowiednią długość.

5) Zabezpiecz ościeżnicę taśmą malarską, a przestrzenie pomiędzy nią a murem wypełnij rozprężną pianką montażową.

Szczeliny wypełnij w 3/4, ponieważ z czasem piana zwiększy swoją objętość.

6) Po wyschnięciu przytnij nożem nadmiar pianki i zdejmij taśmę malarską.

7) W kolejnym kroku zamontuj zawiasy do ościeżnicy, przymocuj szyldy i klamki do skrzydła oraz zawieś drzwi na zawiasach.

8) Na samym końcu posprzątaj miejsce pracy i posegreguj odpady.

 

 

O autorze

Udostępnij wpis: