“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. “Wzrost konkurencyjności firmy DOORsystem poprzez inwestycje w innowacyjną produkcję drzwi” mająca na celuWzrost konkurencyjności i rozwój DOORsystem z siedzibą w Milejowicach (gm. Zakrzew) produkującej drzwi zewnętrzne metalowe poprzez zakup i budowę hali namiotowej do magazynowania półproduktów oraz utworzenie 3 nowych miejsc pracy i utrzymanie ich w okresie związanym z celem”.

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020