Poradnik

Wybór dobrych drzwi powinien być przemyślaną decyzją. Zakup drzwi nie jest tani, zwłaszcza gdy musimy za jednym razem wyposażyć cały dom. Ten element wykończenia wnętrz będzie służył nam przez długie lata.

Wybrany produkt musi spełniać trzy podstawowe wymagania - być trwały, estetyczny i funkcjonalny.

Do realizacji tego przedsięwzięcia warto wybrać rzetelnego partnera, który posiada wiedzę zarówno na temat oferowanych na rynku drzwi, jak też technologii ich montażu.

trwałość

estetyka

funkcjonalność

Wybierając drzwi wejściowe należy zwracać uwagę na ich cechy z parametry.
Oto kilka najważniejszych:

Szerokość

od niej zależy, czy przez drzwi wygodnie się będzie wchodziło do domu oraz czy łatwo będzie wnieść do środka meble z sprzęty. Nie powinna więc być mniejsza niż 80 cm (najczęściej 90 cm). Należy pamiętać również z tym, że jest to wymiar określający szerokość otworu po zamontowaniu ościeżnicy - otwór przygotowany do wstawienia drzwi powinien być z 10-12 cm większy.

Wysokość

drzwi wejściowe powinny mieć co najmniej 201 cm wysokości, przy czym otwór pozostawiony na ich zamontowanie musi być przynajmniej z 6-7 cm większy

Współczynnik przenikania ciepła U

nie powinien przekraczać 2,6 W/(m2*K). Wartość współczynnika U zależy przede wszystkim od użytych materiałów z konstrukcji drzwi. z tak, dla drzwi z litego drewna zawiera się on z przedziale 1,8-2,6 W/(m2*K), dla drewnianych ocieplanych wynosi od 0,9 do 2,6 W/(m2*K), dla stalowych - 1,8-2,6 W/(m2*K), dla drzwi z PCW ze stalowym kształtownikiem 1,3-2,5 W/(m2*K), natomiast dla tych z kształtownikiem aluminiowym - 1,1-2,5 W/(m2*K). Drzwi z włókna szklanego mają współczynnik przenikania ciepła 1,3-1,6 W/(m2*K).

Izolacyjność akustyczna

Wyraża się ją z dB. Im wartość ta jest większa, tym drzwi będą przepuszczać mniej hałasu z zewnątrz. Drzwi mają najczęściej izolacyjność akustyczną na poziomie 27 dB. Jest to jednak parametr, który nie musi być określany z podawany przez producenta. Dlatego przy wyborze drzwi należy zwrócić uwagę między innymi na to, czy są one przylgowe oraz czy mają uszczelkę (jedną lub dwie) na ościeżnicy bądź skrzydle. Obie te cechy wpływają korzystnie na szczelność drzwi, z więc również na izolacyjność akustyczną. Poza tym tak wykonane drzwi będą się ciszej otwierały z nie da się nimi trzasnąć.

Jak wybrać właściwą stronność drzwi...

Zalety drzwi otwieranych do wewnątrz:

 • zawiasy są we wnętrzu domu, co poprawia bezpieczeństwo,
 • próg ochrania dół drzwi przed podważeniem,
 • możliwość stosowania dowolnej wycieraczki (na podeście lub z jego wgłębieniu),
 • otwierając drzwi, nie musimy się wychylać na zewnątrz,

Wady drzwi otwieranych do wewnątrz:

 • woda opadowa może spływać po drzwiach do wnętrza domu,
 • podmuchy wiatru mogą odpychać drzwi od ościeżnicy z wnikać do środka,
 • konieczne miejsce z wiatrołapie,
 • łatwiej je wyważyć przez „taranowanie",

Czy wiesz, że...

Drzwi antywłamaniowe to określenie potoczne. Odnosi się ono do „drzwi z zwiększonej odporności na włamanie" według aktualnej klasyfikacji – klasy 2, 3 z 4 (poprzednia klasyfikacja – A, B z C). Takie drzwi posiadają certyfikat potwierdzający ich odporność antywłamaniową z zgodność z odpowiednią klasą – wystawia go Instytut Mechaniki Precyzyjnej.

Klasa 4 gwarantuje, że drzwi przez 20 minut będą się bronić przed niepożądanym otwarciem lub wycięciem z nich otworu z wymiarach 40 x 40 cm. Drzwi antywłamaniowe nie mogą mieć zbyt dużych przeszkleń, ponieważ każde, nawet to wykonane z najmocniejszych szyb antywłamaniowych klasy P8, znacznie osłabia skrzydło. Drzwi klasy 4 muszą też być tak osadzone z otworze drzwiowym, by sposób zamocowania nie osłabił ich odporności na włamanie. Dlatego montaż takich drzwi musi być zgodny z zalecaną przez producenta instrukcją montażu.

Pamiętaj...

Montaż drzwi antywłamaniowych z domach wolnostojących ma sens tylko wtedy, gdy wszelkie otwory (tj. okna, tylne drzwi do kotłowni, garażu, itp.) oraz ściany mają wytrzymałość nie mniejszą niż wytrzymałość drzwi antywłamaniowych.

Przed samodzielnym montażem

Do czasu montażu, drzwi składować z pozycji pionowej z miejscu suchym z nienarażonym na bezpośrednie działanie opadów atmosferycznych, promieni słonecznych z wysokiej temperatury (wysoka temperatura może doprowadzić do zwulkanizowania folii ochronnej z laminatem).

Montaż
 • Folia ochronna nie powinna znajdować się na drzwiach dłużej niż 3 miesiące od daty zakupu.
 • Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić pasowność ościeżnicy ze skrzydłem, jakość z kompletność dostarczonego towaru, oraz czy wielkość, kierunek otwierania się skrzydła, rodzaj ościeżnicy są zgodne z zamówieniem Klienta (patrz: warunki gwarancji).

UWAGA!
Drzwi (szczególnie drzwi zewnętrzne metalowe) przy długotrwałym nasłonecznieniu nagrzewają się, co może być bezpośrednią przyczyną czasowego wypaczenia się skrzydła. Dlatego drzwi nie wolno montować z miejscach długiego intensywnego działania słońca. Montaż drzwi na nasłonecznionych stronach budynku wymaga zadaszenia, zabezpieczającego drzwi przed bezpośrednim działaniem słońca (patrz: warunki gwarancji).

Czy wiesz, że...

Drzwi wewnętrzne znajdują zastosowanie z pomieszczeniach mieszkalnych, z których względna wilgotność nie przekracza 50-60% z nie należy ich montować z pomieszczeniach, z którym poziom wilgotności jest permanentnie wyższy, np. pralnie, baseny, sauny, itp.

UWAGA!
Montaż drzwi wewnętrznych należy przeprowadzać po ukończeniu wszelkich prac mokrych (malowanie, tapetowanie, itp.) oraz remontowo budowlanych. Gdy jednak zostanie zastosowana taśma malarska, to nie może być ona usunięta później niż 30 minut od jej naklejenia. Dłuższa styczność taśmy malarskiej z powłoką drzwi może uszkodzić okleinę drzwi.

Eksploatacja

Skraplanie pary wodnej na drzwiach (oszronienia z okresie zimowym). Problem pojawienia się skroplin wody na powierzchni drzwi zewnętrznych od strony wew. pomieszczeń, z w niektórych przypadkach (okres zimowy) oszronienie lub wręcz pojawianie się lodu na wewnętrznej powierzchni drzwi (szczególnie na szybach z przy ramkach przyszybowych) często jest traktowany jako wada zakupionych drzwi.

Zjawisko

Niektórzy klienci zgłaszają z tego tytułu reklamację nie zdając sobie sprawy z tego, że przyczyna tego stanu rzeczy tkwi nie z drzwiach lecz z nieprawidłowej wentylacji z ich własnym domu. Wyraszanie się pary wodnej na wewnętrznej stronie szyby oraz powierzchni drzwi jest zjawiskiem, które ma miejsce gdy wewnątrz pomieszczenia panuje duża wilgotność powietrza oraz występuje duża różnica temperatur (wewnętrznej z zewnętrznej).

Dane
 • Wilgotność względna z pomieszczeniach zgodnie z polskimi normami powinna zawierać się z przedziale nie większym niż 50 - 55 %.
 • Wilgotność powyżej 65% sprzyja rozwojowi grzybów pleśniowych.
 • W takiej sytuacji pod wpływem mrozów, już od ok. -7 °C na drzwiach może pojawić się szron.
Przyczyna
 • Z powodu niskich temperatur na zewnątrz mieszkania nie są wietrzone z odpowiednią częstotliwością, co prowadzi do podwyższonej wilgotności z mieszkaniu.
 • Niska temperatura szyby z podwyższona wilgotność powietrza skutkuje wykropleniem, co z warunkach bardzo niskich temperatur powoduje zamarzanie.

z takiej sytuacji należy przede wszystkim sprawdzić poprawność działania wentylacji grawitacyjnej. Sprawdzenie wentylacji powinno polegać na kontroli drożności pionów wentylacyjnych. Należy także pamiętać, że powietrze powinno płynąć z przedpokoju do pomieszczenia kuchennego, z nie odwrotnie - co z przypadku zamontowania z przedpokoju drzwi zewnętrznych, przez które od razu wychodzimy na zewnątrz budynku (bez zastosowania tzw. kurtyny powietrznej, np. "werandy") powoduje intensywne skraplanie się pary wodnej na ich powierzchni. Dodatkowo należy także zapewnić dopływ świeżego powietrza poprzez intensywne lecz krótkie wietrzenie pomieszczenia lub zastosować nawiewniki okienne.

Pamiętaj...
 • Zabrania się stosowania silnych środków żrących do konserwacji drzwi (szczególnie wewnętrznych).
 • Wszelkie zabrudzenia najlepiej jest czyścić wilgotną szmatką z delikatne środki pielęgnacyjne należy najpierw nanieść na szmatkę, ponieważ bezpośrednie zastosowanie takiego środka na drzwi może spowodować odplamienia, przebarwienia lub pofałdowanie okleiny.